Łowisko

REGULAMIN ŁOWISKA „KARDYNAŁ”

 1. Wędkowanie na łowisku możliwe jest w godzinach od 10:00 do 20:00, siedem dni w tygodniu. Zakazane jest przybywanie na łowisku poza godzinami otwarcia.
 2.  Przed wejściem na łowisko każdy zobowiązany jest do zarejestrowania się u obsługi w barze celem wykupienia karnetu.
 3. Na łowisku obowiązuje zasada ZŁÓW i WYPUŚĆ.
 4. Na łowisku obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ZABIJANIA I ZABIERANIA RYB.
 5. Wędkowanie jest możliwe w wyznaczonych miejscach – wyspach(wejście przez taras obok kawiarni), zabrania się łowienia ryb ze skarp.
 6. Zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach wędkarskich.
 7. Do połowu ryb wymagane jest posiadanie dużego podbieraka, maty ochronnej (karpiowej), haczyków bezzadziorowych i płynu do dezynfekcji.
 8. Na łowisku obowiązuje zakaz głośnego zachowywania się, zaśmiecania terenu, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, kąpieli w łowisku oraz spożywania alkoholu.
 9. Na terenie łowiska zabrania się rozpalania ognisk, grilla oraz urządzania pikników.
 10. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
 11. W przypadku wątpliwości, zastrzegamy sobie prawo kontroli bagażu osobistego (w tym również kontroli samochodu W przypadku prośby ze strony obsługi łowiska. wędkarz zobowiązany jest do udostepnienia wyposażenia w celu kontroli).
 12. W sytuacji uśmiercenia ryby, lub próby jej kradzieży, właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej. Kara od ryby – 100,00zł za każdy kilogram ryby.
 13. Po zakończeniu wędkowania, osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 14. ROZPOCZĘCIE POŁOWU NA ŁOWISKU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.

CENNIK ŁOWISKA:
– 30zł pobyt całodzienny (1wędka)
– 50zł pobyt całodzienny ( 2 wędki) + kaucja 50zł zwrotna po zakończonym wędkowaniu do odbioru w barze.
– osoba towarzysząca 10zł. (maksymalnie 3 osoby, opłata nie dotyczy dzieci do 10roku życia)